Politika zaštite osobnih podataka

Petason d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka te sukladno tome poslujemo u skladu s: UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, slobodnom kretanju takvih podataka te mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika koja uređuje pitanja prikupljanja, korištenja, obrađivanja, rokova čuvanja i ostalih informacija vezanih za zaštitu i integritet podataka  pomoći da razumijete koje podatke  Petason d.o.o. može prikupljati, na koji način Petason d.o.o. koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Osobni podaci


Petason d.o.o. neće  prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (npr. u anketama, prilikom postavljanja upita, zahtjeva i sl.), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Osobni podaci djece


Kada se nude usluge informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

Petason d.o.o. ulaže razumne napore u provjeru je li privolu u takvim slučajevima dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju.

Zakonitost, poštenost i transparentnost


Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

Ograničavanje svrhe


Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka


Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

Točnost i integritet podataka


Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane


Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka. 

Cjelovitost i povjerljivost


Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Petason d.o.o. koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Pitanja i komentari 


Petason d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate. 

Petason d.o.o. imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka temeljem Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka (GDPR), svojom odlukom od 23.5.2018.g.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail: info@petason.hr;
pisani kontakt: Petason d.o.o.
Vranjički put 12
21 211 Vranjic, Solin
Na ovu ćemo stranicu postaviti i promjene naše politike zaštite podataka.

Petason mesna industrija