Društvena odgovornost i zaštita okoliša

Naše ekološke vrijednosti možemo definirati starom narodnom poslovicom:
„Prirodu nismo naslijedili od svojih predaka već posudili od svojih potomaka.“

Petason d.o.o se odgovorno zalaže za ekološki održive poslovne principe. Naš cilj je efikasno upravljanje i korištenje prirodnih resursa u svim fazama životnog ciklusa proizvoda. Svakodnevno ulažemo napor za minimiziranje otpada na najmanju mjeru rizika za okoliš.

Zaštita okoliša jedna je od najvažnijih smjernica tvrtke Petason u razvojnom planu te ispunjavanju društvene odgovornosti i održivosti razvoja. Ispunjavajući temeljne zahtjeve očuvanja okoliša i održavanja zdrave radne i društvene cjeline naročito poklanjamo pažnju odabiru kvalitetnih sirovina koje su biološki razgradive.

Prevencija onečišćenja vode, zraka i tla, korištenje solarnih panela u cilju racionalizacije energije, te sustavno poboljšavanje upravljanja okolišem u skladu sa zakonskom regulativom pod stalnom je kontrolom Petason tima. Kroz razvijanje ekološke svijesti naših zaposlenika te redovite kontrole i analize nadležnih institucija, Petason kontinuirano osigurava zdrav okoliš i prirodnu ravnotežu.
Petason mesna industrija