Sljedivost proizvoda

Neizostavni dio mehanizama za upravljanje sigurnošću i kvalitetom hrane, i važan element u proizvodnji hrane, jest sljedivost proizvoda. Identifikacija proizvoda praćenjem porijekla materijala i sirovina, te praćenje procesa proizvodnje, prerade, distribucije i prodaje u svrhu zaštite potrošača način su poslovanja Petason mesne industrije.

Tako se svakom našem proizvodu na temelju pridruženog mu LOT broja može u bilo kojem trenutku sa sigurnošću utvrditi porijeklo. Na taj način je moguće kako pratiti sljedivost od ulazne sirovine prilikom uzgoja do gotovog proizvoda na stolu potrošača, tako i našim proizvodima dokazati sigurnost i kvalitetu u cijelom procesu.

Petason mesna industrija